kancelář Příbram:


tel.:
mobil:
e-mail:
web:
ID DS:
IČ:
DIČ:

Příbram I,
náměstí T. G. Masaryka 3, 261 01
318 620 005
+420 774 419 790
info@notarka-trckova.cz
www.notarka-trckova.cz
b7qcb7y
25 80 36 46
CZ535714163


spodni-cast-menu

Úvodem

Upozornění - omezení provozu:

Počínaje dnem 24. 3. 2020 , jsou úřední hodiny v notářské kanceláři omezeny, kancelář bude otevřena od 08:00 do 14:00 hodin. Pokud se dostavíte na základě předvolání k dědickému řízení nebo po předchozí dohodě s notářkou k jinému jednání, případně za účelem ověření podpisu či ověření kopie listin, prosím zazvoňte.

V ostatních případech nás kontaktujte na telefonních číslech 774 419 790, 318 620 005 nebo prostřednictvím e-mailu: info@notarka-trckova.cz.


Mgr. Marie Trčková, notářka se sídlem v Příbrami, je pověřena notářským úřadem v obvodu Okresního soudu v Příbrami.

V evidenci notářů Notářské komory České republiky je zapsána pod č. 383.

Kancelář Mgr. Marie Trčkové zajišťuje veškeré notářské služby, včetně poskytování právní pomoci dle ustanovení § 3 notářského řádu.

Za účelem společného výkonu činnosti notáře, má notářka Mgr. Marie Trčková společníka Mgr. Stanislava Trčku, notáře v Kolíně.


notářské služby | mtrckova.notar@nkcr.cz
© 2008 Galio crossmedia